Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljusnarsberg kn, STORA GÅRDEN 1 STORA GÅRDEN I KOPPARBERG Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORA GÅRDEN I KOPPARBERG (akt.)
Örebro
Ljusnarsberg

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

STORA GÅRDEN 1

Historik

Kopparbergs förste Bergsmästare övertog Stora Gården 1649, och den kom att användas kontinuerligt som bergsmästareboställe fram till 1878. Under tiden 1878-1945 var gården gruvingenjörsbostad.
Stora Gårdens nuvarande bebyggelse uppfördes omkring 1740. Den är en Karolinsk gårdsanläggning i trä, bestående av en högrest manbyggnad med två flyglar och två paviljonger. Dessutom ingår ett avträde och en jordkällare. Den har trots flera renoveringar i allt väsentligt bevarat sin ursprungliga karaktär.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Örebro län, 2000-02-25, Dnr 221-02431-1989