Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lindesberg kn, ÖSTRA LÖA 12:1 M.FL. LÖA HYTTA, SÅG OCH KVARN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÖA HYTTA, SÅG OCH KVARN (akt.)
Örebro
Lindesberg

Hantverk och manufaktur - Hytta

Hantverk och manufaktur - Hytta

ÖSTRA LÖA 12:1

ÖSTRA LÖA 13:1

Historik

Löa ligger sydöst om Kopparberg. Löa hytta, såg och kvarn utgör en sammanhållen och välbevarad tidigindustriell miljö med stort kulturhistoriskt värde. Extra spännande är miljön genom dess långa, obrutna kontinuitet av gemensamt ägande i "lag". Såväl hytta som såg och kvarn har i alla tider ägts kooperativt av andelsägare i lag. Hyttelaget är Sveriges enda kvarvarande. Enskilda löabor äger fortfarande andelar i hyttan och hyttstämman fattar beslut om frågor kring hyttan.
Löa hytta kan spåras till 1400-talet. Det utseende som hyttan har idag fick den vid en stor ombyggnation under slutet av 1800-talet. Den var i drift fram till 1907 ...

Läs mer i eget fönster