Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örebro kn, HUSAREN 2 FD LANDSHÖVDINGESTALLET I ÖREBRO Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FD LANDSHÖVDINGESTALLET I ÖREBRO (akt.)
Örebro
Örebro

Boställe och tjänstebostad - Residens

Utbildning och vetenskap - Skola - Läroverk

Utbildning och vetenskap - Skola - Läroverk

HUSAREN 2

Historik

Byggnaden uppfördes 1768-1771 som stall och vagnshus åt dåvarande landshövdingen i Närkes och Värmlands län, Johan Abraham Hamilton. Den byggdes på den s.k. Stallgårdstomten, norr om slottet. På samma tomt lät Hamilton uppföra flera ekonomi- och bostadshus av trä. Byggnaden nyttjades som landshövdingestall fram till 1906. Året därpå inreddes stallet med två klassrum och ett bibliotek för Karolinska läroverket, efter ritningar av stadsarkitekten Magnus Dahlander. Byggnaden har dock i allt väsentligt bevarat sin 1700-talskaraktär och är en av de mycket få kvarvarande stenbyggnaderna från denna tid i Örebro.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsmi...

Läs mer i eget fönster