Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örebro kn, SKOLGÅRDEN 16 CENTRALPALATSET I ÖREBRO Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00072

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
CENTRALPALATSET I ÖREBRO (akt.)
Örebro
Örebro

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Handel och bankväsende - Affärshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus med lokaler

SKOLGÅRDEN 16

Historik

Centralpalatset i Örebro är en stenbyggnad, uppförd i jugendstil 1911-13 efter ritningar av Albert Jonsson och Elis Werner. Huset har putsade rödbruna fasader, artikulerade av frontoner och burspråk, en bottenvåning i sten och tegeltäckt brutet tak. Mot Storgatan/Olaigatan är hörnpartiet förhöjt och täckt med en tornhuv med urtavlor och ett klot som krön.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3Samtliga fastigheter vid Storgatan, Olaigatan och Slottsgatan där Centralpalatset skulle uppföras, hade tidigare förvärvats av Adolf Lindgren, som nu sålde dessa till
bolaget. Byggnadslov beviljades den 29 maj 1911. Byggarbetena påbörjades sedan så snabbt som
möjligt, och i juni 1911 var arbetet med grundläggningen i full gång. Hela byggprojektet
genomfördes av bola­get i egen regi, eftersom entreprenadanbuden bedömdes som alltför kost­samma. Arbetet leddes av byggmästare Axel Malmrot med Axel Moberg som verkmästare, två etablerade
och välkända namn inom byggbranschen i Örebro vid den här tiden. Som bokförare anställdes...

Läs mer i eget fönster