Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, HAGA 7:1 KV FÄNRIKEN I HAGA Ny sökning Tillbaka till sökning

15256-Lena Rundström 2006-09-11 011

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV FÄNRIKEN I HAGA (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

HAGA 7:1

Historik

Haga började bebyggas 1640 vid Skansbergets fot. Stadsplanen för Haga färdigställdes 1660 och blev därmed Göteborgs första planlagda förstad och äldsta arbetarstadsdel utanför vallgraven. Haga kom efter rivningen av Göteborgs befästningar vid 1800-talets början att utvidgas mot norr. Den äldsta bebyggelsen bestod av timrade hus i en till två våningar.
I mitten av 1840-talet ökade bostadsbristen till följd av etableringen av industrier i Göteborg. I den rådande liberala tidsandan överlät kommunen bostadsbyggandet till marknaden och enskilda filantropiska initiativ. Robert Dicksons stiftelse kom att uppföra flera arbetar bostäder och ...

Läs mer i eget fönster