Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lindesberg kn, LINDESÅS 1:1 GAMLA SUNDSBRON Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA SUNDSBRON (akt.)
Örebro
Lindesberg

Kommunikation - Bro

Kommunikation - Bro

LINDESÅS 1:1

Historik

Gamla Sundsbron är belägen vid södra infarten till Lindesberg. Bron är en valvbro i tre spann som ritades av chefen för Mellersta väg- och vattenbyggnadsdistriktet G Lindequist och uppfördes 1902-03. Valven är utförda i gjuten betong, utfört av Skånska Cementgjuteriet. Landfästen, tillfartsbankarnas sidomurar samt mellanpelare är utförda i huggen natursten. Brons totala spännvidd är 42 meter. Bredden var ursprungligen 6,3 meter, men den utökades vid en ombyggnad 1935 till 9,0 meter. Breddningen gjordes i form av en utkragning av brons överbyggnad. Valvens sidor var ursprungligen spritputsade och färgsatta i gult och rött. I samband ...

Läs mer i eget fönster