Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nordmaling kn, TALLBERG 3:32 TALLBERGSBRON Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TALLBERGSBRON (akt.)
Västerbotten
Nordmaling

Kommunikation - Bro

Kommunikation - Bro

TALLBERG 3:32

Historik

Bron byggdes under åren 1916-1919 som ersättning för den äldre järnvägsbron. Den gamla bron uppfördes under åren 1889-1891 i fackverk på fästen och socklar av granit. I och med utvecklingen mot allt tyngre tågtrafik på Norra stambanan genomförde SJ en utredning av möjligheterna att förstärka fackverksbron. Dess dimensioner understeg dock i alltför stor grad de krav som den nya tågtrafiken krävde och år 1915 begärde dåvarande Kungl. Järnvägsstyrelsen hos regeringen anslag för uppförandet av en ny bro vilket beviljades.

Uppdraget att uppgöra fullständigt förslag med detaljerade ritningar gick till ingenjörsfirman H. Kreüger & O. Lint...

Läs mer i eget fönster