Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nora kn, PUBLICA FIDE 8 M.FL. NORA KYRKOHERDEBOSTÄLLE, KOMMINISTERBOSTÄLLE, KLOCKAREGÅRD OCH FÖRSAMLINGSHEM Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORA KYRKOHERDEBOSTÄLLE, KOMMINISTERBOSTÄLLE, KLOCKAREGÅRD OCH FÖRSAMLINGSHEM (inakt.)
Örebro
Nora

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Klockargård

Religionsutövning - Församlingshem

Boställe och tjänstebostad - Boställe

PUBLICA FIDE 8

PUBLICA FIDE 9

ÄLGEN 1

Historik

Nora är centralt beläget i Bergslagen, den del av Sverige som präglas av mångtusenårig gruvdrift och järnhantering. Bergsbruket i Noraskogs bergslag har sina rötter i 1100- och 1200-talen och Nora utvecklades tidigt till en handelsplats för järn och andra förnödenheter. Under 1600-tlaet och dess stormaktstid fick handeln med järn från Bergslagen stor betydelse för landets ekonomi, och kyrkbyn Nora fick stadsrättigheter år 1643. År 1644 fick den nya staden sin första stadsplan utformad i barockens karakteristiska rutnätsform. En stadsbrand 1731 ödelade praktiskt taget hela staden.
Innevånarna började omedelbart bygga upp sin stad ige...

Läs mer i eget fönster