Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljusnarsberg kn, STÄLLDALEN 1:73 STÄLLDALS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STÄLLDALS GÅRD (akt.)
Örebro
Ljusnarsberg

Jordbruk - Bergsmansgård

Jordbruk - Bergsmansgård

STÄLLDALEN 1:73

Historik

Bergsbruket har spelat en betydelsefull roll i länets historia från 100-talet fram till 1970-talet, främst i den del som kallas Bergslagen. Under 1600- talets stormaktstid riktades ett stort intresse från statsmaktens sida för att utvinna mineraltillgångarna i Bergslagen, och det är under denna tid som både bergsbruket och bebyggelsen expanderar, och får en mer organiserad och tydlig struktur i de tidigare glest befolkade områdena.
I Bergslagen utvecklade bönderna tidigt en näring bestående av en kombination av jordbruk och bergsbruk. För flertalet av dessa så kallade bergsmän var jordbruket huvudnäringen, men arbetet i hyttan eller...

Läs mer i eget fönster