Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lycksele kn, LILLA FONTANELLEN 2 FORSDALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FORSDALA KYRKA (akt.)
Västerbotten
Lycksele

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

LILLA FONTANELLEN 2

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Forsdala kyrka är byggd i trä. Fasaderna är klädda med blåmålad, stående träpanel. Taken är täckta med rödmålad plåt. På den norra väggen sitter ett stort kors i trä. Kyrkan har en fristående kockstapel.

Kyrkorummets väggar och tak är klädda med ljus träpanel. Genom en vikvägg mot samlingssalen kan rummet utvidgas. Altaret är placerat mot den norra väggen. Altartavlan är utförd av Sven Bertil Jonsson 1991.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998