Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nora kn, NORA-ERVALLA JÄRNVÄG 2:1 M.FL. NORA JÄRNVÄGSMUSEUM OCH VETERANJÄRNVÄG Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORA JÄRNVÄGSMUSEUM OCH VETERANJÄRNVÄG (inakt.)
Örebro
Nora

Kommunikation - Järnvägsanläggning

Kommunikation - Järnvägsanläggning

Kommunikation - Järnvägsanläggning

Kommunikation - Järnvägsanläggning

NORA-ERVALLA JÄRNVÄG 2:1

NORA-ERVALLA JÄRNVÄG 2:2

NORA-ERVALLA JÄRNVÄG 1:1

RESIDENSET 3

SKYMHYTTAN 1:4

Historik

HISTORIK - JÄRNVÄGEN - NORA BERGSLAGS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG - Nora-Ervalla Järnväg (NEJ) invigdes 17 mars 1856 som Sveriges första normalspåriga järnväg för person- och godstrafik. Den är starkt förknippad med bergsbrukets utveckling under samma tid, en verksamhet som då sedan1600-talet varit strategisk för hela Sveriges ekonomi.
Genom den nya järnvägen skapades förutsättningar för mer effektiva transporter av järnmalm och tackjärn från gruvor, hyttor och bruk i Nora och Linde Bergslager. Ända sedan bergsbruket etablerades i stor skala under 1600-talet hade man sökt lösningar för transportproblemen. Transporterna hade tidigare skett me...

Läs mer i eget fönster