Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Torsby kn, LÅNGSJÖHÖJDEN 1:8 LEKVATTNETS SN, KÄLLARTORPET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LEKVATTNETS SN, KÄLLARTORPET (akt.)
Värmland
Torsby

Jordbruk - Finngård

Jordbruk - Finngård

Jordbruk - Finngård

Jordbruk - Finngård

LÅNGSJÖHÖJDEN 1:8

Historik

BESKRIVNING AV NÄRMILJÖN: Gård mitt i hemmanet med utsikt österut. Månghussystem. Boningshuset nås via infart från öster och ligger med framsida mot söder.

ANTECKNINGAR OCH NOTERINGAR: 1932: Ladugård, loge och lada nya. Gamla byggnader: bostadshus 8,7x7,7x6,2 m 1 vån 3 rum i timmer med spåntak, stall, vedbod, lada 9,8x6x4,3 m.
Byggnadsinventering 1999: Har funnits gammalt stall och ett finntorp, som är borta nu. Bastu fanns där garaget står nu. Några stenar kvar på platsen.

KÄLLOR:
Anders Mattsson: Långsjöhöjden
Anders Mattsson: Övre Fryksdalen
Värmlands Brandstodsbolag
Lekvattnets församlings husförhörslängder
Fryksände församli...

Läs mer i eget fönster

Torpets namn kommer av Källar Andersson Kokkoinen som bodde här under 1850-talet. Torpet var dock bebott redan under 1770-talet. Det var beläget på den s k Kyrkskogen och ägdes av Fryksände kyrka. Först 1933 fick den dåvarande torparen Einar Johannesson Kauppinen friköpa torpet. Marken som ställdes i ordning och sedan brukades omfattade sju tunnland. Efter avslutade markarbeten tilldelades han för berömlig nyodlargärning Hushållningssällskapets diplom jämte ett dussin kaffeskedar. Einar Johannesson var aktiv som president i Republiken Käckåsen.

Nuvarande ägare Annika Johannessons farfars far byggde det tidigare stället på Källartor...

Läs mer i eget fönster