Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, KÄLLA 2:1 KÄLLA GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00254

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄLLA GAMLA KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

KÄLLA 2:1

Historik

Källa förmodas ha varit ett religiöst centrum redan i förkristen tid, och ett källsprång i kyrkogårdens nordvästra hörn kan vara upphovet till kyrkans och socknens namn. Källa gamla kyrka ligger i anslutning till en skyddad naturhamn på Ölands östkust och förefaller att alltid ha legat avskilt från den agrara bebyggelsen. Källa hamn var en av de viktigaste på Öland, en knutpunkt i Östersjötrafiken, inte bara mellan Gotland och det svenska fastlandet utan även mellan Nordtyskland och hamnarna norrut kring Östersjön.
Kyrkobyggnaden är belägen på västra delen av en stor, muromgärdad kyrkogård med två murade stigluckor, från 1756 (i sö...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Redan då träkyrkan uppfördes på platsen bör en kyrkogård ha anlagts. Det enda vi vet om
dess utseende är att den var mindre än den kyrkogård som finns idag. När stenkyrkan byggdes
på 1100-1200-talen utgjordes kyrkogården av de västra delarna av dagens kyrkogård. Platsen
bör ha varit omgärdad men hur vet vi inte. Nordost om kyrkan, inom gränserna för dagens
kyrkogård finns grundrester efter en större byggnad och mindre uthus. Man tror att den större
byggnaden har varit ett gilleshus.

År 1634 besöktes Källa av Rhezelius. Hans avbildning visar en rektangulär kyrkogård med
ytor för gravsättningar främst ö...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1299 Nyanläggning - Begravningsplats
Redan då träkyrkan uppfördes på platsen bör en kyrkogård ha anlagts. Det enda vi vet om dess utseende är att den var mindre än den kyrkogård som finns idag. När stenkyrkan byggdes på 1100-1200-talen utgjordes kyrkogården av de västra delarna av dagens kyrkogård. Platsen bör ha varit omgärdad men hur vet vi inte.