Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örebro kn, RÅDHUSET 5 ÖREBRO FD RÅDHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

981111EL

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖREBRO FD RÅDHUS (akt.), ÖREBRO RÅDHUS (akt.)
Örebro
Örebro

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Tingshus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Kommunalhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

RÅDHUSET 5

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Staden Örebro låg under rådhusrätt. Den äldsta kända rådstugan uppfördes i slutet av 1300-talet, och var belägen vid Stortorgets sydöstra del. Troligen användes byggnaden fram till 1663. Mellan 1658-1662 uppfördes ett nytt rådhus vid samma torg. Detta rådhus brandskadades i en omfattande stadsbrand 1854. Samma plats valdes för det nya rådhuset. 1856 påbörjades uppförandet av ännu ett rådhus som placerades på östra sidan av torget. Invigningen ägde rum 1863, men förhandlingar hade börjat hållas i byggnaden redan två år tidigare (1861) (Waldén, 1977 s. 153).

För yt...

Läs mer i eget fönster

Natten mellan 23:e och 24:e mars 1854 härjades Örebro av en
stadsbrand som kom att ödelägga större delen av bebyggelsen mellan
nuvarande Våghustorget åt söder och Svartån mot norr. Av stadens drygt
5.000 innevånare förlorade ca 1200 sina bostäder. Förödelsen blev stor
eftersom praktiskt taget all bebyggelse var av trä. Men branden blev
början på Örebros förvandling från en småskalig ålderdomlig trästad till
en modern stenstad. En ny stadsplan fastslogs redan i april 1854.
Centrala Örebro fick då sitt nuvarande rätvinkliga gatunät, och längs den
breddade Drottninggatan och det utvidgade Stortorget uppfördes
representativa st...

Läs mer i eget fönster