Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hjo kn, NORR 5:5 M.FL. HJO STADSPARK Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HJO STADSPARK (akt.)
Västra Götaland
Hjo

Hälso-, sjuk- och socialvård - Kuranstalt

Park och trädgård - Park - Stadspark

NORR 5:5

NORR 3:59

NORR 5:6

NORR 9:4

Historik

Initiativet till aktiebolaget Hjo Vattenkuranstalt togs enligt en nyligen återfunnen originalhandling i december 1876 av Alexis Sparre, Gustaf Sparre, Gust. Sjöstedt, Harald Röhss, C.J. Fogelin och G. Rhodin. Ett markstycke med strand och utsikt över Vättern inköptes från rådmannen G. A. Goldkuhl. Den tyskfödde trädgårdsarkitekten Johan Joseph Sternemann upprättade 1877 ett förslag för en parkanläggning som bebyggdes och utvidgades fram till en bit in på 1900-talet.

I ett första skede fram till 1882 uppförde kuranstalten ett varmbadhus, ett
schweizeri och ett kallbadhus. Byggnaderna Villa Götha, Villa Idun och hotell Bellevue fa...

Läs mer i eget fönster
År 1870 - 1890 Nyanläggning
Merparten av kurortens byggnader tillkom under en relativt begränsad tidsperiod, slutet av 1870-talet till början av 1890-talet.