Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Laholm kn, TJÄRBY 2:5 M.FL. TJÄRBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1850-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TJÄRBY KYRKA (akt.)
Halland
Laholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TJÄRBY 2:5

TJÄRBY 2:18

Historik

FÖRSAMLING 1995 - VEINGE-TJÄRBY
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1373, 1900: 3039, 1995: 1743

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Tjärby införlivad 1998.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger mitt i bebyggelsen i Tjärby vägkors. Kyrkan ligger centralt i det öppna odlingslandskapet som dominerar i socknen som helhet. Tjärby bildar riksintresse med ett jordbrukslandskap som hyser en kraftig koncentration förhistoriska gravanläggningar - bl.a. storhögar och resta stenar. Till miljön hör också sammanhållen och relativt välbevarad kyrkbybebyggelse med f.d. tingshus och gästgivaregård vid gamla kusthuvudvägen.

RASERAD KYRKA / RUIN - I:...

Läs mer i eget fönster