Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, TÄLJE 4:90 M.FL. LV 3 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LV 3 (akt.), LUFTVÄRNSREGEMENTET (inakt.)
Stockholm
Norrtälje

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

TÄLJE 4:90

TÄLJE 4:62

Historik

Utvecklingen av moderna luftkrigsmetoder under 1900-talet innebar en förändring av regementen. De tidigare monumentala och symmetriska etablissementen ersattes av en mer utspridd och terränganpassad bebyggelse. Syftet var att minimera riskerna för angrepp från luften.
Från 1928 och fram till 1942 var luftvärnet en del av artilleriet med verksamheten förlagd till olika luftvärnsförband. Först 1942 blev luftvärnet ett eget truppslag med utbildningen i luftvärnsskjutskolan (LvSS) förlagd till Väddö-Ytterskär (sommarmånaderna) och Solna (vinterhalvåret). Fr o m 1979 till 1997 var denna helt och hållet förlagd till Norrtälje för att då o...

Läs mer i eget fönster