Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, NORRA DJURGÅRDEN 1:1 NATURHISTORISKA RIKSMUSEET Ny sökning Tillbaka till sökning

ND950509/053

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NATURHISTORISKA RIKSMUSEET (akt.)
Stockholm
Stockholm

Utbildning och vetenskap - Museum

Utbildning och vetenskap - Museum

NORRA DJURGÅRDEN 1:1

Historik

FÖRSLAG TILL STATLIGT BYGGNADSMINNE - Naturhistoriska Riksmuseet utgör sedan 1935 statligt byggnadsminne. Uppförande av byggnadskomplexet inleddes med en envåningsbyggnad för valmuseet 1907-08. Museet stod färdigt 1916. Huvudbyggnadens norra del disponerades för de zoologiska samlingarna. I söder avgränsas museets förplats av den mineralogisk-geologiska byggnaden. En pendang till denna för etnografiska museet var planerad på andra sidan Vegamonumentet, men kom inte till utförande. Botaniska museet bildar fond för Vegamonumentet.
I museets om- och tillbyggnad i anslutning till östra flygeln har planetariet tagits i bruk 1992. Den nor...

Läs mer i eget fönster