Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Säffle kn, VÄSTRA SMEDBYN 1:14 VON ECHSTEDTSKA GÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

VonE2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VON ECHSTEDTSKA GÅRDEN (akt.)
Värmland
Säffle

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

VÄSTRA SMEDBYN 1:14

Historik

1762-64 uppförde assessor Bengt von Echstedt gården, som förutom manbyggnad omfattar två par flyglar, vilka innehållit bryggstuga, magasin, vagnslider och lador. Därtill kommer ett lusthus och ett hemlighus på ömse sidor om huvudbyggnaden.
Manbyggnaden är en låg, envånig länga, knuttimrad med skiffertak och gjutjärnsskorstenar. Den rödfärgade brädfodringen är ej ursprunglig. Värmlands museum förvärvade gården 1939.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3