Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, TORPAREN 12 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning

Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Daghem och förskola

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus med lokaler

Handel och bankväsende - Affärshus

TORPAREN 12

TORPAREN 29


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
Byggnad som finns i registret Byggnad i registret