Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örebro kn, FÄRGERIET 2 TREFALDIGHETSKYRKAN

 Anläggning - Värdering

trefaldighetskyrkan
3/17/09
Motivering
Frikyrkorörelsen har under lång tid haft en stark position i Örebro län, det gäller i synnerhet perioden under senare delen av 1800-talet och 1900-talets början som avsatt spår i form av många frikyrkobyggnader i hela länet. Trefaldighetskyrkan i Örebro är länets ärkitekturhistoriskt mest genomarbetade och värdefulla frikyrkobyggnad. Den är också en framträdande karaktärsbyggnad i Örebros historiska stadskärna. Byggnaden har också genomgående en osedvanligt välbevarad ursprunglig karaktär och räknas idag till de arkitektoniskt mest framträdande exemplen på Metodistkyrkans arkitektur i Sverige.

Trefaldighetskyrkan har oxkså ett musikhistoriskt värde, genom att tenoren Jussi Björling, en av vår tids allra främsta sångare, gjorde sitt förska offentliga framträdande i kyrkan som fyraåring år 1915.

Genom sin välbevarade ursprungliga karaktär och stora arkitektur- och bebyggelsehistoriska värde fyller Trefaldighetskyrkan i Örebro väl kraven i 3 kap 1 § kulturminneslagen - "synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde" - för att skyddas och bevaras som byggnadsminne.