Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Partille kn, KVASTEKULLA 11:1 KVASTEKULLA KAPELL OCH GRIFTEGÅRD

 Anläggning - Värdering

KVASTEKULLA KAPELL OCH GRIFTEGÅRD
11/16/05
Motivering
KVASTEKULLA GRIFTEGÅRD är invigd 1959, anlagd efter ritningar av de finländska arkitekterna Bengt Lundsten och Per-Mauritz Ålander, vilka även ritade gravkapellet. Deras förslag var det vinnande bidraget i en nordisk arkitekttävling. Till förslaget hörde också utformningen av en ny gravplats; Kvastekulla Griftegård. Arkitekternas motto löd; "bevara det vackra landskapsrummet, utnyttja dess naturvärden samt att göra så små ingrepp i naturen som möjligt". Begravningsplatsen är, trots att den är yngre än 1940, skyddat av KML 4 kap enligt beslut av Riksantikvarieämbetet.

BEGRAVNINGSPLATSEN har en mycket medveten planering, där man arbetat med olika landskapsrum och med ett samspel mellan den omgivande naturen och de anlagda delarna.

Kapellet med den långa muren in till entrén och klockstapeln är inte solitärer, utan delar av hela begravningsplatsens gestaltning. Det fungerar i miljön som landmärke eller "utropstecken", tillsammans med klockstapeln, i samspel med den omgivande begravningsplatsen.


ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:

- Den arkitektoniska helhetstanken med samspelet mellan natur, landskap samt griftegård och kapell.