Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Enköping kn, HÄRNEVI 13:1 HÄRNEVI KYRKA

 Anläggning - Värdering

Härnevi kyrka, HÄRNEVI KYRKA
8/21/08
Motivering
Härnevi kyrka ligger i byn Stora Härnevi som har karaktären av gammalt sockencentrum och är opåverkad av senare tiders förändringar. Kyrkogården bildar tillsammans med kyrkan och byn en intim och förtätad kulturmiljö med stora upplevelsemässiga värden. Kyrkogården har en traditionell karaktär med ett påfallande stort inslag av äldre grusgravar.

Kyrkan är ett mycket välbevarat exempel på en senmedeltida sockenkyrka. Den är också berömd för sina kalkmålningar, utförda av Albertus pictor på 1480-talet, som är sällsynt välbevarade. Kyrkan är intressant ur ett restaureringshistoriskt perspektiv. Restaureringen 1956-57 innebar att kyrkans medeltida historia prioriterades framför senare epoker, vilket tydligt exemplifieras av att den märkliga altarpredikstolen avlägsnades till förmån för rekonstruktion av det medeltida altaret och korfönstret.