Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, FRIGGERÅKER 27:8 M.FL. FRIGGERÅKERS KYRKA

 Anläggning - Värdering

FRIGGERÅKERS KYRKA
5/7/02
Motivering
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
FRIGGERÅKERS KYRKA är ritad 1953-55 av Rolf Berg och uppförd intill den medeltida kyrkogrunden. Kyrkan med hela sin inredning är uppförd i modernistisk stil i kombination med en arkitektoniskt väl genomförd tillbakablick på den raserade medeltida kyrkans proportioner, funktion och planlösning. Kyrkan är interiört och exteriört i det närmaste intakt sedan uppförandet. Stor arkitektonisk möda har lagts på den tidstypiska och högkvalitativa interiören. Den är en av stiftets få lantligt belägna sockenkyrkor från 1900-talets mitt.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ vid förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:

- kyrkplatsens långa kontinuitet med rötter i medeltiden
- kyrkans interiör och exteriör utgör en god representant för de modernistiskt inspirerade kyrkor som uppfördes under 1950-talet vars utformning delvis har kvar rötter i den traditionella kyrkobyggnaden
- interiörens bevarade karaktär och inredning från uppförandet
- kyrkogårdens grusgångar, sticklucka, klockstapel och smidesgrindar