Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falkenberg kn, HOLMEN 1:24 KÄLLSJÖ KYRKA

 Anläggning - Värdering

KÄLLSJÖ KYRKA
10/18/06
Motivering
KÄLLSJÖ KYRKA är belägen på medeltida kyrkplats i norra delen av Källsjö i Falkenbergs kommuns norra del. Kyrkogården inhägnas av kallmurade skalmurar av huggen sten, kantade av några större ekar. Huvudingången i öster utgörs av en smidesgrind flankerad av höga grindstolpar i sten. Häckrader kompletterar murarna i norr och söder. Stentrappor binder samman kyrkogårdens olika nivåer i väster. Till anläggningen hör en rödmålad ekonomibyggnad i kyrkogårdens nordvästra del.

Den murade vitputsade kyrkan uppfördes 1838-42 och består av ett rektangulärt långhus som innefattar ett halvrunt altarrum samt bakomliggande smårum, däribland sakristia, samt torn i väster. Kyrkan har en ovanlig inbyggd korabsid där en djup portik i öster ger ljus åt altarrummets fönster. Långhuset täcks av ett sadeltak och tornet kröns av en flack huv med lanternin. Kyrkans sedan byggnadstidens föga förändrade exteriör representerar den stilrena, nyklassicistiska sockenkyrkotypen.

Kyrkorummet präglas av nyklassicism och mycket av den ursprungliga inredningen är bevarad. Interiören färgsattes 1842 av målargesällen Theodor Mohme, känd för lite mera färgstarka färgsättningar än tidens gängse gråvita ideal. Bland kulörerna märktes rött, grönt och guld. Mohme dekorerade även trätunnvalvet samt läktarbarriären med apostlabilder. Predikstolen är tillverkad 1840 av Johannes Andersson, Mjöbäck. Orgelfasaden i nyklassicistisk stil tillkom 1885. En akantusdekoration skuren i trä kröner sydportalen. Koret är absidformat och har en rak altarring. Altarprydnaden utgörs av ett korfönster med glasmålning av konstnären Einar Forseth från 1943. Kyrkorummet präglas till stor del av bänkinredningen som är senare ombyggd och färgsatt under 1900-talet. En altaruppsats från 1600-talet i barockstil är överflyttad från den nuvarande kyrkans föregångare och placerad på långhusets södra vägg. Den medeltida dopfunten har på 1200-talet tillverkats lokalt vid Funtaliden i Fagered av den s k "Fageredsmästaren". Dopfunten är placerad på en träsockel tillkommen i senare tid.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
- Kyrkogårdens murar, smidesgrindar, trappor och äldre träd.
- Kyrkans sedan byggnadstiden välbevarade exteriör.
- Den välbevarade fasta inredningen sedan byggnadstiden; Predikstol, altare, altarring, psalmnummertavlor, läktarbröstning och orgelfasad.
- Altaruppsatsen från 1600-talet.
- Glasmålningen av Einar Forseth.
- Den medeltida dopfunten.