Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hudiksvall kn, ARNÖN 12:41 KUGGÖRARNAS KAPELL

 Anläggning - Värdering

Kuggörarnas kapell, KUGGÖRARNAS KAPELL
7/8/05
Motivering
Kuggörarnas kapell är sannolikt det av skärgårdskapellen längs Hälsingekusten som syns tydligast från havet, vilket medfört att det även har använts som sjömärke. Kapellet och den närbelägna prästkammaren omges av öppna klapperstensfält vilket ger en särskild karaktär åt denna miljö. Kapellbyggnaden har behållit sitt ursprungliga utseende, även om ytskikt har bytts ut vid flera tillfällen. Byggnadens exteriör uppvisar även många av de för skärgårdskapellen karaktäristiska dragen som; klockstapel vid västra gaveln, sparbössa vid dörren, utåtgående port, taknocksprydnader i form av tre höga järnspiror med årtalsförsedda vindflöjlar etc. Kapellets interiör är också mycket välbevarad med sluten bänkinredning, bemålad altaruppsats av högt konstnärligt värde med altarpredikstol och läsarbänk, allt detta i ursprungligt utförande. Från alla fönster ges utblickar över havet vilket ger en särskild närhet till havet. Till kapellanläggningen hör även den sannolikt jämgamla relativt välbevarade prästkammaren, som också är ett karaktäristiskt inslag i dessa kapellmiljöer. Sammantaget utgör Kuggörarnas kapellmiljö således en mycket välbevarad och på många sätt typisk anläggning för skärgårdskapellen längs Hälsingekusten. Kapellet är emellertid det enda i Hälsingland som ligger i ett fiskeläge där det fortfarande finns yrkesfiskare.