Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, SYRENEN 1 GUSTAV VASA KYRKA

 Anläggning - Värdering

GUSTAV VASA KYRKA
2/19/06
Motivering
Gustaf Vasa kyrkas exteriör har ett kraftfullt formspråk som motsvarar den monumentala placering byggnaden har i stadsrummet. Invändigt har kyrkorummet en stor rumsvolym tack vare en vid korsmitt, relativt korta korsarmar och en hög och ljus kupol. Altaruppsatsen med sitt rika formspråk dominerar hela kyrkorummet. Den är, enligt Sveriges kyrkor, "den svenska kyrkliga dekorationskonstens största verk" utfört av sin tids mest skickliga bildhuggare, Buchardt Precht. Trots att altaruppsatsen inte från början var planerad att placeras i kyrkan fungerar samspelet med övrig utsmyckning i form av gipsreliefer på väggar och i valv. Takmålningarna av Vicke Andrén har också en stor betydelse för rummets karaktär med sina klara färger och tydliga teckning. Den ljusa färgsättningen i rummet och de många stora fönstren, inte minst i kupolen, ger kyrkorummet en relativt lätt karaktär trots arkitekturens kraftfulla formspråk.

Inredningen i de nordöstra och sydöstra kapellen, med de mångfärgade textilerna i taket, kafémöblerna och skärmarna, bryter mot kyrkans övriga inventarier och fasta inredning i gedigna material och genomarbetad formgivning. De ursprungliga materialen och den konstnärliga gestaltningen bidrar starkt till att ge kyrkan dess högtidliga prägel. Kolumbariet är unikt i Sverige genom sin storlek och innehåller konstverk av framstående svenska konstnärer. Det har en viktig roll i svenskt begravningsskick.

Att särskilt tänka på i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
" kyrkans viktiga roll i stadsbilden
" kyrkorummets stora volym
" altaruppsatsens omistliga roll i svensk konsthistoria
" takmålningarnas tidstypiska karaktär
" kolumbariets roll i svensk begravningshistoria.