Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Leksand kn, KYRKAN 1 LEKSANDS KYRKA

 Anläggning - Värdering

LEKSANDS KYRKA
1/12/06
Motivering
Udden där kyrkan ligger var av stor betydelse redan under förhistorisk tid. En stenåldersboplats, vikingagravar samt ett gravfält med dels brandgravar och tidiga kristna gravar vittnar om att området med sitt strategiska läge varit bebott sedan urminnes tider. Lämningar efter äldre kultbyggnader, den ena av trä och den andra av sten, har påträffats inom kyrkan. Inget är dock känt om dessa byggnader men den ena härrör troligen från hednisk tid och den andra från tidig kristendom.

Leksand blev redan under tidig medeltid ett eget pastorat och under århundraden behöll Kyrkudden sin betydande roll som samlingsplats samt kyrkligt-, handels- och administrativt centra för bygdens invånarna. Kyrkbyn beskrevs på 1800-talets mitt som ”vidsträckt med utseende av en liten stad, med godt läge för handel och rörelse”. Ett stort antal byggnader av kulturhistorisk betydelse, de flesta med anknytning till kyrkan, ingår i kyrkomiljön. I anslutning till kyrkan och sjöstranden utsträcker sig en stor kyrkogård med en ovanlig rikedom av gravvårdar från olika perioder och av skilda slag.

Att särskilt tänka på i förvaltning och användning av kyrkomiljön

• Kyrkogården innehåller ovanligt många särpräglade gravkvarter och gravvårdar som speglar såväl
person och samhällshistoria som gravskickets utveckling

För hela den kulturhistoriska bedömningen se kyrkan samt bifogad PDF.