Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kumla kn, BYSTA 1:5 M.FL. YXHULTS BYGGNADER I HÄLLABROTTET

 Anläggning - Värdering

Yxhults byggnader i Hällabrottet
12/18/19
Motivering
Som tillverkare av byggnadsmaterial saknar Yxhultsbolaget helt motsvarighet i Sverige. Bolaget har genom sina olika produkter satt tydliga spår i vårt lands byggande och byggnadskultur under en period av minst 100 år. Bolagets verksamhet dokumenterar en lång och händelserik period av vårt lands byggande, alltifrån 1800-talets hantverksmässiga byggande med konstnärliga inslag, till efterkrigstidens industrialiserade bostadsproduktion.
Genom sin tillverkning av lättbetong tog bolaget också en plats på den internationella byggmarknaden. Stenhyvleriverkstaden, Trilobiten och Huvudkontoret dokumenterar tydligt bolagets långa verksamhet och välkända produkter. De har också höga byggnads- och arkitekturhistoriska egenvärden.
Huvudkontoret från 1950-talet framstår som en tydlig symbol för bolagets framgångar och position under den tiden. Dess individuella gestaltning, där arkitektur, exklusiva material och konstnärliga inslag förenas, skapar en miljö med få motsvarigheter i landets industri- och arkitekturhistoria.