Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, KÄRRA 65:1 KÄRRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄRRA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kapell

KÄRRA 65:1

Referenser

Folkesson Gunilla och Moràt Christer, "Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i Kärra kapell, utförd 1987-08-18", Göteborgs kyrkliga samfällighet. Koncept till rapport i serien "Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader", Kärra kyrka, 2004-2005 innehållande bl.a. avskrifter av Kärra Kapellförenings sammanträdesprotokoll 1920-1929. Lönnroth, Gudrun, red., Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse - ett program för bevarande, Göteborg 1999 Elling, Bengt och Elling, Bengt-Olof, "Kärra genom tiderna", omarbetad upplaga, Göteborg 2002 Malmeström Elis, red., "Vår Svenska Kyrka", Kulturhistoriska förlaget, Göteborg (Malmö) 1950 Illerstad, Lennart, "Nya svenska kyrkor", Del II Götaland, Riksantikvarieämbetets rapport RAÄ 1993:5 Material från ATA samt Göteborgs Stadsmuseums arkiv. (Arkiv)

null (Publikation)

null (Publikation)