Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, MALMEN 2:7 F3 MALMSLÄTT Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
F3 MALMSLÄTT (akt.)
Östergötland
Linköping

Försvarsväsende - Mötes-, exercis- och lägerplats

Försvarsväsende - Mötes-, exercis- och lägerplats

MALMEN 2:7

Byggnader
LINKÖPING MALMEN 2:7 - husnr 10, EXPEDITIONSBYGGNAD (K0043.017) Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor; Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad
LINKÖPING MALMEN 2:7 - husnr 11, MÄSSBYGGNAD (K0043.010) Försvarsväsende - Matsalsbyggnad - Mäss; Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad
LINKÖPING MALMEN 2:7 - husnr 12, EXPEDITIONSBYGGNAD (K0043.226) Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor
LINKÖPING MALMEN 2:7 - husnr 13, VITA FÖRRÅDET (K0043.128) Försvarsväsende - Förråd
LINKÖPING MALMEN 2:7 - husnr 14, TRUPPSERVICEFÖRRÅD (K0043.115) Försvarsväsende - Förråd
LINKÖPING MALMEN 2:7 - husnr 15, EXPEDITIONSBYGGNAD (K0043.066) Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor; Försvarsväsende - Matsalsbyggnad - Mäss - Officersmäss
LINKÖPING MALMEN 2:7 - husnr 16, FÖRRÅD (K0043.119) Försvarsväsende - Förråd - Gevärsförråd
LINKÖPING MALMEN 2:7 - husnr 17, VAKTBYGGNAD (K0043.007) Försvarsväsende - Vaktbyggnad / vaktkur
LINKÖPING MALMEN 2:7 - husnr 18, GULA FÖRRÅDET (K0043.137) Försvarsväsende - Förråd
LINKÖPING MALMEN 2:7 - husnr 19, FÖRRÅD (K0043.070) Försvarsväsende - Förråd - Kompaniförråd
LINKÖPING MALMEN 2:7 - husnr 20, FLYGTJÄNSTBYGGNAD (K0043.023) Försvarsväsende - Barack
LINKÖPING MALMEN 2:7 - husnr 21, FLYGTJÄNSTBYGGNAD (K0043.024) Försvarsväsende - Barack
LINKÖPING MALMEN 2:7 - husnr 22, FLYGTJÄNSTBYGGNAD (K0043.022) Försvarsväsende - Barack
LINKÖPING MALMEN 2:7 - husnr 23, FLYGTJÄNSTBYGGNAD (K0043.021) Försvarsväsende - Barack
LINKÖPING MALMEN 2:7 - husnr 24, FÖRRÅD (K0043.203) Försvarsväsende - Förråd
LINKÖPING MALMEN 2:7 - husnr 25, FÖRRÅD (K0043.207) Försvarsväsende - Förråd; Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattentorn (ursprunglig)
LINKÖPING MALMEN 2:7 - husnr 26, EXPEDITIONSBYGGNAD (K0043.011) Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor; Försvarsväsende - Hydda - Lägerhydda
LINKÖPING MALMEN 2:7 - husnr 27, IDROTTSBYGGNAD (K0043.019) Försvarsväsende - Hydda - Lägerhydda; Rekreation och turism - Gymnastikhall / Gymnastikhus
LINKÖPING MALMEN 2:7 - husnr 28, HELIKOPTERHANGAR (K0043.081) Försvarsväsende - Hangar
LINKÖPING MALMEN 2:7 - husnr 35, KANSLIHUS Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor
Inventeringar
Byggnadsminnen i Linköpings kn, BASINFORMATION   1992-2010

Östergötland 

Linköping 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte