Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strängnäs kn, GRIPSHOLM 4:109 M.FL. GRIPSHOLMS SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00464

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRIPSHOLMS SLOTT (akt.)
Södermanland
Strängnäs

Slott och herrgård - Riksfäste

Försvarsväsende - Riksfäste

GRIPSHOLMS SLOTT 1:1

GRIPSHOLM 4:109

Byggnader
STRÄNGNÄS GRIPSHOLM 4:109 - husnr 1, BOSTADSHUS Slott och herrgård - Bostadshus
STRÄNGNÄS GRIPSHOLM 4:109 - husnr 10, EKONOMIBYGGNAD Slott och herrgård - Ekonomibyggnad
STRÄNGNÄS GRIPSHOLM 4:109 - husnr 13, UTHUS Slott och herrgård - Uthus
STRÄNGNÄS GRIPSHOLM 4:109 - husnr 14, UTHUS Slott och herrgård - Uthus
STRÄNGNÄS GRIPSHOLM 4:109 - husnr 15, EKONOMIBYGGNAD Slott och herrgård - Ekonomibyggnad
STRÄNGNÄS GRIPSHOLM 4:109 - husnr 16, GARAGE TILL ARRENDATORSBOSTADEN Bostadsbebyggelse - Garage
STRÄNGNÄS GRIPSHOLM 4:109 - husnr 17, ELHUS Samhällsservice och teknisk försörjning - Elverk
STRÄNGNÄS GRIPSHOLM 4:109 - husnr 2, FLYGELBYGGNAD Slott och herrgård - Flygel
STRÄNGNÄS GRIPSHOLM 4:109 - husnr 3, BOSTADSHUS Slott och herrgård - Bostadshus
STRÄNGNÄS GRIPSHOLM 4:109 - husnr 4, BOSTADSHUS Slott och herrgård - Bostadshus
STRÄNGNÄS GRIPSHOLM 4:109 - husnr 5, FLYGELBYGGNAD Slott och herrgård - Flygel
STRÄNGNÄS GRIPSHOLM 4:109 - husnr 6, LADUGÅRD Slott och herrgård - Ladugård
STRÄNGNÄS GRIPSHOLM 4:109 - husnr 7, EKONOMIBYGGNAD Hantverk och manufaktur - Smedja
STRÄNGNÄS GRIPSHOLM 4:109 - husnr 8, EKONOMIBYGGNAD Hantverk och manufaktur - Lada - Virkeslada
STRÄNGNÄS GRIPSHOLM 4:109 - husnr 9, EKONOMIBYGGNAD Slott och herrgård - Ekonomibyggnad
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 1, NÄSÄNGSUDDEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 10, SÖDRA FLYGELN Slott och herrgård - Flygelbyggnad
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 11, GRIPSHOLMS SLOTT Slott och herrgård - Flygelbyggnad; Slott och herrgård - Slott; Slott och herrgård - Torn
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 13, NORRA FLYGELN Slott och herrgård - Flygel
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 14, VAKTMÄSTARBOSTADEN Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Bostadshus - Tjänstebostad, vaktmästarbostad
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 16, GAMLA VÄRDSHUSET Kommunikation - Värdshus
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 2, HJORTVAKTARSTUGAN Bostadsbebyggelse - Bostadshus
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 20, KRONOMAGASINET Offentlig förvaltning - Magasin - Kronomagasin
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 21, RÖDA STALLET Offentlig förvaltning - Stall
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 22, TOALETTBYGGNADEN Slott och herrgård - Dass / hemlighus / avträde
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 24, UTHUS TILL LILLA STALLGÅRDEN Bostadsbebyggelse - Uthus
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 25, TVÄTTSTUGA TILL LILLA STALLGÅRDEN Bostadsbebyggelse - Tvättstuga
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 26, MUSTERIET Slott och herrgård - Ej utrett
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 27, MALTKVARNEN Slott och herrgård - Kvarn
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 28, RÖDA MAGASINET Slott och herrgård - Magasin
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 29, BERZELIUS LABORATORIUM Slott och herrgård - Smedja
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 30, FRUKTKÄLLAREN Slott och herrgård - Källare
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 31, VÄXTHUS Slott och herrgård - Växthus
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 32, VERKSTAD Slott och herrgård - Verkstad
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 33, TVÄRBODEN Slott och herrgård - Bod; Slott och herrgård - Vagnslider / vagnshus
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 34, UTHUS Slott och herrgård - Uthus
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 35, BOMLERS SMEDJA Hantverk och manufaktur - Smedja
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 39, UTHUS Slott och herrgård - Uthus
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 40, UTHUS Slott och herrgård - Uthus
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 41, HJORTLADAN Slott och herrgård - Lada
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 42, LADA Slott och herrgård - Lada
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 46, SMEDJA Slott och herrgård - Smedja
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 47, GARAGE TILL LILLA STALLGÅRDEN Bostadsbebyggelse - Garage
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 51, UTHUS Slott och herrgård - Uthus
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 53, UTHUS Slott och herrgård - Uthus
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 7, LILLA STALLGÅRDEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 8, STORA STALLGÅRDEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 9, TVÄTTSTUGAN Slott och herrgård - Tvättstuga / bykstuga
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 9003, VINDBRYGGAN Slott och herrgård - Brygga
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 9004, UTHUS Slott och herrgård - Uthus
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 9005, KÄLLARE Slott och herrgård - Källare
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 9006, JUNKERLADAN Slott och herrgård - Lada
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 9007, UTHUS TILL NÄSÄNGSUDDEN Bostadsbebyggelse - Uthus
STRÄNGNÄS GRIPSHOLMS SLOTT 1:1 - husnr 9009, JORDKÄLLARE Slott och herrgård - Källare
Inventeringar
Byggnadsminnen i Strängnäs kn, BASINFORMATION   1992-2019

Södermanland 

Strängnäs 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte