Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Fagersta kn, ÄNGELSBERG 1:21 M.FL. ENGELSBERGS BRUK Ny sökning Tillbaka till sökning

ff975321

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ENGELSBERGS BRUK (akt.)
Västmanland
Fagersta

Slott och herrgård - Herrgård - Bruksherrgård

Hantverk och manufaktur - Bruk

Slott och herrgård - Herrgård

ÄNGELSBERG 1:21

ÄNGELSBERG 9:1

Byggnader
FAGERSTA ÄNGELSBERG 1:21 - husnr 1, INSPEKTORSBOSTADEN Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad
FAGERSTA ÄNGELSBERG 1:21 - husnr 10, MASUGN Hantverk och manufaktur - Masugn
FAGERSTA ÄNGELSBERG 1:21 - husnr 12, STALL Offentlig förvaltning - Stall
FAGERSTA ÄNGELSBERG 1:21 - husnr 13, MATBOD Hantverk och manufaktur - Bod - Matbod
FAGERSTA ÄNGELSBERG 1:21 - husnr 15, VAGNSLIDER Bostadsbebyggelse - Vagnslider / redskapslider
FAGERSTA ÄNGELSBERG 1:21 - husnr 18, STALL OCH GARAGE Jordbruk - Garage; Offentlig förvaltning - Stall
FAGERSTA ÄNGELSBERG 1:21 - husnr 19, ISBOD Hantverk och manufaktur - Bod - Isbod
FAGERSTA ÄNGELSBERG 1:21 - husnr 2, SÖDERHIELMSKA FLYGELN Boställe och tjänstebostad - Flygelbyggnad
FAGERSTA ÄNGELSBERG 1:21 - husnr 20, BAGARSTUGA Hantverk och manufaktur - Bagarstuga; Jordbruk - Brygghus
FAGERSTA ÄNGELSBERG 1:21 - husnr 21, AVTRÄDE Bostadsbebyggelse - Dass / hemlighus / avträde
FAGERSTA ÄNGELSBERG 1:21 - husnr 22, ÖSTRA SLAGGSTENSTORNET Industri - Dass / hemlighus / avträde
FAGERSTA ÄNGELSBERG 1:21 - husnr 23, KÄLLARE Hantverk och manufaktur - Källare
FAGERSTA ÄNGELSBERG 1:21 - husnr 25, HERRSMEDJAN Hantverk och manufaktur - Smedja
FAGERSTA ÄNGELSBERG 1:21 - husnr 26, VÄSTRA SLAGGSTENSTORNET Jordbruk - Bod
FAGERSTA ÄNGELSBERG 1:21 - husnr 27, BOD Jordbruk - Bod
FAGERSTA ÄNGELSBERG 1:21 - husnr 28, LUSTHUS Park och trädgård - Lusthus
FAGERSTA ÄNGELSBERG 1:21 - husnr 29, VÅGHUS Hantverk och manufaktur - Våghus
FAGERSTA ÄNGELSBERG 1:21 - husnr 3, BOSTADSHUS Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Mangårdsbyggnad
FAGERSTA ÄNGELSBERG 1:21 - husnr 31, KÄLLARE Hantverk och manufaktur - Källare
FAGERSTA ÄNGELSBERG 1:21 - husnr 4, ADMINISTRATIONSBYGGGNAD Handel och bankväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor
FAGERSTA ÄNGELSBERG 1:21 - husnr 5, ENGELBREKTSFLYGELN Bostadsbebyggelse - Flygelbyggnad
FAGERSTA ÄNGELSBERG 1:21 - husnr 6, KROGEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Arbetarbostad
FAGERSTA ÄNGELSBERG 1:21 - husnr 8, ADMINISTRATIONSBYGGNAD Handel och bankväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor
FAGERSTA ÄNGELSBERG 1:21 - husnr 9, BOSTADSHUS Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Bostadshus - Tjänstebostad, trädgårdsmästarbostad
FAGERSTA ÄNGELSBERG 1:21 - husnr 9011, JORDKÄLLARE Skogsbruk - Källare
FAGERSTA ÄNGELSBERG 9:1 - husnr 1, FD. LADUGÅRD Jordbruk - Ladugård (ursprunglig); Offentlig förvaltning - Arkiv
FAGERSTA ÄNGELSBERG 9:1 - husnr 2, SÄDESMAGASIN Jordbruk - Magasin - Sädesmagasin
FAGERSTA ÄNGELSBERG 9:1 - husnr 3, BOD Jordbruk - Bod
FAGERSTA ÄNGELSBERG 9:1 - husnr 4, AVTRÄDE Bostadsbebyggelse - Dass / hemlighus / avträde
FAGERSTA ÄNGELSBERG 9:1 - husnr 5, SNICKARBOD Bostadsbebyggelse - Bod - Snickarbod
Inventeringar
Byggnadsminnen i Fagersta, BASINFORMATION   1992-2005

Västmanland 

Fagersta 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte