Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ROMA KLOSTER 2:1 M.FL. ROMA KUNGSGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/209

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ROMA KUNGSGÅRD (akt.)
Gotland
Gotland

Slott och herrgård - Kungsgård

Slott och herrgård - Kungsgård

ROMA KLOSTER 2:1

ROMA KLOSTER 2:2

Byggnader
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 10, MANGÅRDSBYGGNAD Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Mangårdsbyggnad (ursprunglig)
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 11, BRYGGHUSET Hantverk och manufaktur - Brygghus (ursprunglig)
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 12, FÖRRÅD Bostadsbebyggelse - Bod - Vedbod
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 13, REDSKAPSHUS Jordbruk - Stall; Jordbruk - Vagnslider / redskapslider
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 14, UTSTÄLLNINGSHALL Bostadsbebyggelse - Förråd (ursprunglig)
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 15, FD SVINHUS Hantverk och manufaktur - Smedja; Jordbruk - Småfähus - Svinhus
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 17, PLÅTFÖRRÅD, NORRA Försvarsväsende - Förråd (ursprunglig)
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 1A, LADUGÅRD Jordbruk - Ladugård (ursprunglig)
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 1B, LOGE Jordbruk - Loge (ursprunglig)
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 2, MAGASIN Jordbruk - Magasin - Sädesmagasin (ursprunglig)
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 20, SOPBOD Bostadsbebyggelse - Sophus / källsorteringshus
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 21, PUMPHUS Jordbruk - Pumphus (ursprunglig)
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 22, PLÅTFÖRRÅD, SÖDRA Försvarsväsende - Förråd (ursprunglig)
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 23, GARAGE Försvarsväsende - Förråd (ursprunglig)
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 24, TRÄBARACK Försvarsväsende - Förråd (ursprunglig)
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 3, SMEDJA Hantverk och manufaktur - Kolhus (ursprunglig); Hantverk och manufaktur - Smedja (ursprunglig)
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 4, LOGEMENTSBYGGNAD, NORRA Försvarsväsende - Logement
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 5, LOGEMENTSBYGGNAD, SÖDRA Försvarsväsende - Logement; Jordbruk - Vagnslider / vagnshus (ursprunglig)
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 6, VÄSTRA YTTRE FLYGELN Slott och herrgård - Flygelbyggnad
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 7, ÖSTRA YTTRE FLYGELN Slott och herrgård - Flygelbyggnad
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 8, VÄSTRA FLYGELN Slott och herrgård - Flygelbyggnad
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 9, ÖSTRA FLYGELN Slott och herrgård - Flygelbyggnad
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 9001, PLÅTSKJUL Bostadsbebyggelse - Bod (ursprunglig)
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 9002, PRIVET Bostadsbebyggelse - Avträde (ursprunglig)
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 9003, UTHUS Jordbruk - Bod - Kolbod; Jordbruk - Småfähus - Hönshus
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 9004, SKJUTBANEVALL Försvarsväsende - Skjutbanelokal (ursprunglig)
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 9005, GRUND TILL SKYTTEPAVILJONG Försvarsväsende - Skjutbanelokal (ursprunglig)
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 9006, VÄRN Försvarsväsende - Befästningsverk (ursprunglig)
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 9007, VÄRN Försvarsväsende - Befästningsverk (ursprunglig)
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 9008, SOLUR Park och trädgård - Ej utrett (ursprunglig)
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 9009, SOLURSFUNDAMENT Park och trädgård - Ej utrett (ursprunglig)
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 9010, MUR Park och trädgård - Ej utrett (ursprunglig)
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:1 - husnr 9011, MUR Park och trädgård - Ej utrett (ursprunglig)
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:2 - husnr 1, ARRENDATORSBOSTADEN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Arrendatorsbostad (ursprunglig)
GOTLAND ROMA KLOSTER 2:2 - husnr 2, UTHUS TILL ARRENDATORSBOSTADEN Jordbruk - Ladugård (ursprunglig)
Inventeringar
Byggnadsminnen i Gotlands kn, SOCKNAR K-Ö, UTOM VISBY, BASINFORMATION   1992-2005

Gotland 

Gotland 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte