Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Landskrona kn, CITADELLSTADEN 2:1 M.FL. LANDSKRONA CITADELL Ny sökning Tillbaka till sökning

D203474

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LANDSKRONA CITADELL (akt.)
Skåne
Landskrona

Försvarsväsende - Befästning

Försvarsväsende - Borg

Försvarsväsende - Citadell

Slott och herrgård - Riksfäste

Försvarsväsende - Befästning

CITADELLSTADEN 2:1

LUNDÅKRA 10:2

Byggnader
LANDSKRONA CITADELLSTADEN 2:1 - husnr 10, FORTIFIKATIONSSTATHUSET Försvarsväsende - Förråd
LANDSKRONA CITADELLSTADEN 2:1 - husnr 17, TYGHUSET Försvarsväsende - Tyghus
LANDSKRONA CITADELLSTADEN 2:1 - husnr 18, OFFICERSFLYGELN Försvarsväsende - Bostadshus - Officersförläggning
LANDSKRONA CITADELLSTADEN 2:1 - husnr 19, SMEDJAN Hantverk och manufaktur - Smedja
LANDSKRONA CITADELLSTADEN 2:1 - husnr 20, GRINDVAKTSTUGAN Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Grindstuga
LANDSKRONA CITADELLSTADEN 2:1 - husnr 21, KOKHUSET Försvarsväsende - Torn
LANDSKRONA CITADELLSTADEN 2:1 - husnr 22, VÄSTTORNET Försvarsväsende - Torn
LANDSKRONA CITADELLSTADEN 2:1 - husnr 23, NORRA RUNDELN Försvarsväsende - Torn
LANDSKRONA CITADELLSTADEN 2:1 - husnr 3, GULA KASERNEN Försvarsväsende - Kasern
LANDSKRONA CITADELLSTADEN 2:1 - husnr 4, KRONOBAGERIET Bostadsbebyggelse - Bostadshus; Försvarsväsende - Bageri - Kronobageri
LANDSKRONA CITADELLSTADEN 2:1 - husnr 5, UNDEROFFICERSBOSTADEN Försvarsväsende - Bostadshus - Officersförläggning
LANDSKRONA CITADELLSTADEN 2:1 - husnr 6, KOMMENDANTSFLYGELN Slott och herrgård - Bostadshus
LANDSKRONA CITADELLSTADEN 2:1 - husnr 7, GARAGE Försvarsväsende - Garage
LANDSKRONA CITADELLSTADEN 2:1 - husnr 8008, SLOTT Slott och herrgård - Slott
LANDSKRONA CITADELLSTADEN 2:1 - husnr 8009, SJUKHUSLÄNGAN Försvarsväsende - Ej utrett
LANDSKRONA CITADELLSTADEN 2:1 - husnr 8024, FÄNGELSETORNET Försvarsväsende - Torn
LANDSKRONA CITADELLSTADEN 2:1 - husnr 88, KRUTLABORATORIET Utbildning och vetenskap - Laboratorium
LANDSKRONA LUNDÅKRA 10:2 - husnr 1, KRUTTORNET Försvarsväsende - Torn - Försvarstorn
Inventeringar
Byggnadsminnen i Landskrona BASINFORMATION   1992-2005

Skåne 

Landskrona 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte