Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örebro kn, BREVEN 1:80 M.FL. BREVENS BRUK Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BREVENS BRUK (akt.)
Örebro
Örebro

Industri - Bruk

Industri - Bruk

BREVEN 1:80

BREVEN 1:90

BREVEN 1:107

BREVEN 1:111

BREVEN 1:114

BREVEN 1:129

BREVEN 1:113

Byggnader
ÖREBRO BREVEN 1:107 - husnr 1, KRATORP Bostadsbebyggelse - Bostadshus
ÖREBRO BREVEN 1:107 - husnr 2, UTHUS Bostadsbebyggelse - Uthus
ÖREBRO BREVEN 1:107 - husnr 9001, JORDKÄLLARE Bostadsbebyggelse - Källare
ÖREBRO BREVEN 1:111 - husnr 1, F.D INSPEKTORSBOSTADEN Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad - Förvaltar- och inspektorsbostad
ÖREBRO BREVEN 1:111 - husnr 3, UTHUS Boställe och tjänstebostad - Uthus
ÖREBRO BREVEN 1:113 - husnr 1, NEDRE STENHUSET Bostadsbebyggelse - Bostadshus
ÖREBRO BREVEN 1:113 - husnr 2, UTHUS Bostadsbebyggelse - Uthus
ÖREBRO BREVEN 1:114 - husnr 1, ÖVRE STENHUSET Boställe och tjänstebostad - Bostadshus
ÖREBRO BREVEN 1:114 - husnr 2, UTHUS Boställe och tjänstebostad - Uthus
ÖREBRO BREVEN 1:129 - husnr 1, HEMBYGDSMUSEUM Hantverk och manufaktur - Snickeri
ÖREBRO BREVEN 1:129 - husnr 2, FÖRRÅD Hantverk och manufaktur - Förråd
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 102, BRYGGHUS Hantverk och manufaktur - Brygghus
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 103, GAMLA PLÅTVERKSTADEN Hantverk och manufaktur - Verkstad
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 108, LADUGÅRD Industri - Förråd; Jordbruk - Ladugård
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 109, RITKONTOR OCH SMEDJA Hantverk och manufaktur - Smedja; Industri - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 110, MEKANISK VERKSTAD Hantverk och manufaktur - Verkstad - Mekanisk verkstad
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 111, STAMPHUS Industri - Stampverksbyggnad
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 115, GAMLA SLAKTBODEN Jordbruk - Bod - Slaktbod
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 120, LAGERHUS OCH MODELLBOD Industri - Bod; Industri - Lager
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 123, MODELL- OCH GJUTGODSLAGER Industri - Lager
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 128, FÖRRÅD Industri - Förråd
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 137, LUSTHUS Park och trädgård - Lusthus
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 142, GARAGE Kommunikation - Garage
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 143, KÄLLARE Slott och herrgård - Källare
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 145, KRAFTSTATION Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftstationsbyggnad
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 148, STAMPHUS Industri - Stampverksbyggnad
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 153, PUMPHUS, VATTENVERK Samhällsservice och teknisk försörjning - Pumphus; Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattenverk
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 162, MAGASIN Slott och herrgård - Magasin
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 168, GARAGE OCH FÖRRÅD Boställe och tjänstebostad - Förråd; Kommunikation - Garage
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 172, GARAGE OCH FÖRRÅD Industri - Förråd; Kommunikation - Garage
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 175, ROSTUGN Industri - Rostugn
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 178, FÖRRÅD Slott och herrgård - Förråd
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 179, FÖRRÅD MED MUR Industri - Förråd
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 185, MAGASIN, MUSEUM Utbildning och vetenskap - Magasin; Utbildning och vetenskap - Museibyggnad
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 193, KOLHUSET Industri - Kolhus
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 38, VÄSTRA BYGGNADEN Industri - Ej utrett
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 39, BREVENS HERRGÅRD Slott och herrgård - Bostadshus - Mangårdsbyggnad (ursprunglig)
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 40, ÖSTRA BYGGNADEN Industri - Ej utrett
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 41, VÄSTRA FLYGELN Slott och herrgård - Flygelbyggnad
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 42, BRUKSKONTOR Slott och herrgård - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 43, BOSTADSHUS, "VÄRDSHUSET" Boställe och tjänstebostad - Bostadshus
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 73, BADHUS Rekreation och turism - Badhus
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 76, ÖSTRA FLYGELN Slott och herrgård - Flygelbyggnad
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 80, TVÄTTSTUGA Samhällsservice och teknisk försörjning - Tvättstuga
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 81, BÖRSTORP Boställe och tjänstebostad - Bostadshus
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 9001, F.D JÄRNVÄGSBANK Kommunikation - Ej utrett
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 9002, BRO Kommunikation - Bro
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 9003, BRO Kommunikation - Bro
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 9004, F.D JÄRNVÄGSBRO Kommunikation - Bro
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 9005, BRO Kommunikation - Bro
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 9006, JORDKÄLLARE Boställe och tjänstebostad - Källare
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 9007, RITKONTORSDAMMEN Industri - Damm
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 9008, HERRGÅRDSDAMMEN Industri - Damm
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 9010, JORDKÄLLARE Boställe och tjänstebostad - Källare
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 9011, KRAFTVERKSKANALEN Industri - Ej utrett
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 9012, KRAFTVERKSDAMMEN Industri - Damm
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 9013, NEDRE BRUKSDAMMEN Industri - Damm
ÖREBRO BREVEN 1:80 - husnr 95, MASUGN OCH GJUTERI Industri - Gjuteri; Industri - Masugn
ÖREBRO BREVEN 1:90 - husnr 1, GRINDSTUGAN Boställe och tjänstebostad - Bostadshus
ÖREBRO BREVEN 1:90 - husnr 2, UTHUS Boställe och tjänstebostad - Uthus
ÖREBRO BREVEN 1:90 - husnr 9001, JORDKÄLLARE Boställe och tjänstebostad - Källare
Miljöer
Inventeringar
Byggnadsminnen i Örebro, BASINFORMATION   1992-2019

Örebro 

Nora, Örebro 

Inventeringskategori:  Basinventering

Informationssägare: Riksantikvarieämbetet

Syfte