Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, LIDENS-BYN 1:46 LIDENS KYRKA

Anläggning - foto

Lidens nya kyrka med omgivande kyrkogård, gravkapellet, vy från sydöst. 

Utanför första avgränsningens buskage, intill nordvästra trappan finns ett gravkapell(uppfört 1920-30-tal?) med souterrängvåning i naturstens mur, pågjuten mot väster, trästomme, utvändig stående locklistpanel, vit målning med grå hörnfoder, sadeltak belagt med tvåkupigt lertegel. Dörrpar i öster, rombformat panelverk, brun målning, övre fyllning med dekormålning med omslingrande ormar, grekiskt kors, kopplade tvåluftsfönster mot norr och söder, bågformiga avslut, spröjsade yttre bågar, antikglas, grå foder. Intag i souterrängen, pardörr, liggande bred dubbelfasspåntpanel, brun målning.
Information
Lidens nya kyrka med omgivande kyrkogård, gravkapellet, vy från sydöst. Utanför första avgränsningens buskage, intill nordvästra trappan finns ett gravkapell(uppfört 1920-30-tal?) med souterrängvåning i naturstens mur, pågjuten mot väster, trästomme, utvändig stående locklistpanel, vit målning med grå hörnfoder, sadeltak belagt med tvåkupigt lertegel. Dörrpar i öster, rombformat panelverk, brun målning, övre fyllning med dekormålning med omslingrande ormar, grekiskt kors, kopplade tvåluftsfönster mot norr och söder, bågformiga avslut, spröjsade yttre bågar, antikglas, grå foder. Intag i souterrängen, pardörr, liggande bred dubbelfasspåntpanel, brun målning.
--
2005
Anders Stjernberg
GravkapelletfrSÖ.jpg
Härnösands stift
© Rights reserved