Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Herrljunga kn, MOLLA KYRKA 1:1 MOLLA KYRKA

Anläggning - foto

Omläggning av norra takfallet med kluvna spån, långhuset är tjärat medan sakristians tak och vapenhus väntas med till våren
Information
Omläggning av norra takfallet med kluvna spån, långhuset är tjärat medan sakristians tak och vapenhus väntas med till våren
--
2022-10-27
Karin Lundberg
IMG_1194.JPG
Förvaltningen för kulturutveckling
Creative Commons-licens