Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Emmaboda kn, LÅNGASJÖ 4:61 LÅNGASJÖ KYRKA

Anläggning - foto

Kvarter A mot sydost.
Information
Kvarter A mot sydost.
NV
2005
Liselotte Jumme
Långasjö kyrkogård1.jpg
Kalmar läns museum
© Rights reserved