Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Härjedalen kn, VEMDALENS KYRKBY 108:1 VEMDALENS KYRKA

Anläggning - foto

Vemdalens kyrkogård, klockstapeln. 

Klockstapeln byggdes 1755 av dragonen Anders Göransson Kjellberg. Kjellbergs staplar var samtliga försedda med lökkupol och förutom i Vemdalen finns ett exemplar bevarat i Hede. Klockstapeln står på en sockel av huggen rusticerad sten, högre i väster utmed vägen och i öster i nivå med kyrkogårdens mark. De spånklädda fasaderna på klockboden har en svag lutning utåt. Sadeltaket över boden är brädtäckt och ur taket reser sig åtta spånklädda stolpar vilka tillsammans med kryssträvor och mindre stolpar bär klockdäcket. Klockdäcket har vitmålade räcken med glest placerade balusterdockor. Klockdäcket täcks av ett spånklätt flackt torntak med valmade hörn krönt av ett åttkantigt rakt parti med vitmålade ljudluckor. Klockstapeln avslutas upptill av en spånklädd åttkantig lökkupol krönt av en kyrktupp och flöjel med årtalet 1751. En huggen trappsten ligger framför entrén i öster. Dörren av stående bräder med infällt rombmönster sitter något förskjuten mot söder och ej mitt på väggen. Inne i klockboden är konstruktionen klart synlig och här förvaras diverse prylar. En enkel trätrapp leder vidare upp i klockstapeln.


Martin Lagergren & Emelie Petersson från Jamtli inventerade kyrkan mellan 2004-2005, de är också fotografer till bilderna.
Information
Vemdalens kyrkogård, klockstapeln. Klockstapeln byggdes 1755 av dragonen Anders Göransson Kjellberg. Kjellbergs staplar var samtliga försedda med lökkupol och förutom i Vemdalen finns ett exemplar bevarat i Hede. Klockstapeln står på en sockel av huggen rusticerad sten, högre i väster utmed vägen och i öster i nivå med kyrkogårdens mark. De spånklädda fasaderna på klockboden har en svag lutning utåt. Sadeltaket över boden är brädtäckt och ur taket reser sig åtta spånklädda stolpar vilka tillsammans med kryssträvor och mindre stolpar bär klockdäcket. Klockdäcket har vitmålade räcken med glest placerade balusterdockor. Klockdäcket täcks av ett spånklätt flackt torntak med valmade hörn krönt av ett åttkantigt rakt parti med vitmålade ljudluckor. Klockstapeln avslutas upptill av en spånklädd åttkantig lökkupol krönt av en kyrktupp och flöjel med årtalet 1751. En huggen trappsten ligger framför entrén i öster. Dörren av stående bräder med infällt rombmönster sitter något förskjuten mot söder och ej mitt på väggen. Inne i klockboden är konstruktionen klart synlig och här förvaras diverse prylar. En enkel trätrapp leder vidare upp i klockstapeln. Martin Lagergren & Emelie Petersson från Jamtli inventerade kyrkan mellan 2004-2005, de är också fotografer till bilderna.
--
2005
Martin Lagergren
Klockstapel 1430.jpg
Härnösands stift
Kontakta informationsägaren