Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sigtuna kn, SIGTUNA 2:41 MARIAKYRKAN

Anläggning - foto

Gravkapellet väster om kyrkan uppfört år 1757. En grusad gång leder från kyrkans västra ingång till en entré genom kyrkogårdsmuren från Olofsgatan. Längst med den grusade gången är flera träd planterade.
Information
Gravkapellet väster om kyrkan uppfört år 1757. En grusad gång leder från kyrkans västra ingång till en entré genom kyrkogårdsmuren från Olofsgatan. Längst med den grusade gången är flera träd planterade.
--
2003
Gunilla Nilsson
Mariakyrkan sigtuna gravkapell.jpg
Gunilla Nilsson, Stockholms läns museum
Creative Commons-licens