Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sigtuna kn, SIGTUNA 2:41 MARIAKYRKAN

Anläggning - foto

Mariakyrkan och gravkapellet mot sydväst. Den norra delen av kyrkogården närmast kyrkan är gräsbeväxt med grusade raka gångsystem och gravvårdar i rader.
Information
Mariakyrkan och gravkapellet mot sydväst. Den norra delen av kyrkogården närmast kyrkan är gräsbeväxt med grusade raka gångsystem och gravvårdar i rader.
SV
2003
Lisa Sundström
Mariakyrkan sigtuna kyrkogård.jpg
Lisa Sundström, Stockholms läns museum
Creative Commons-licens