Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örnsköldsvik kn, GRUNDSUNDA PRÄSTBORD 1:1 M.FL. GRUNDSUNDA KYRKA

Anläggning - foto

Grundsunda Kyrka med omgivande kyrkogård, klockstapeln, vy från söder.

Klockstapel i trä uppförd 1794 av Lars Pettersson-Grundström, Umeå. Stapeln i sk "bottnisk" stil, vilken var vanlig under 1700-talet från Ångermanlands kustland upp till övre Norrland och Finland. Stilen karaktäriseras av staplarnas tornlika höga resning, byggd i tre kubformade enheter i uppåt avtrappande skala, vilka åtskiljs av karnissvängda takfall. Den översta kuben eller lanterninen avslutas i regel med en lökformad huv med spira. 

Grundsundas klockstapel står på naturstensgrund med fogad sten. Stående panel i bottenplanet, stående locklistpanel i den ovanligt höga klockvåningen där tre klockor återfinns, två från 1700-talet, en från 1964. Lanterninen klädd i stående brädpanel med vit målning. Här finns ett fast enluftsfönster med tio spröjsade glas i vardera väderstreck, vit målning. Gulmålat listverk och takfotslist. Samtliga takytor med rundspån. Rödtjära blandad med vanlig tjära. Ett elektriskt tornur inmonterades 1917 i lanterninens nedre karnissvängda tak, tillverkning av firma Tornberg, Stockholm, urtavlor i samtliga
Information
Grundsunda Kyrka med omgivande kyrkogård, klockstapeln, vy från söder. Klockstapel i trä uppförd 1794 av Lars Pettersson-Grundström, Umeå. Stapeln i sk "bottnisk" stil, vilken var vanlig under 1700-talet från Ångermanlands kustland upp till övre Norrland och Finland. Stilen karaktäriseras av staplarnas tornlika höga resning, byggd i tre kubformade enheter i uppåt avtrappande skala, vilka åtskiljs av karnissvängda takfall. Den översta kuben eller lanterninen avslutas i regel med en lökformad huv med spira. Grundsundas klockstapel står på naturstensgrund med fogad sten. Stående panel i bottenplanet, stående locklistpanel i den ovanligt höga klockvåningen där tre klockor återfinns, två från 1700-talet, en från 1964. Lanterninen klädd i stående brädpanel med vit målning. Här finns ett fast enluftsfönster med tio spröjsade glas i vardera väderstreck, vit målning. Gulmålat listverk och takfotslist. Samtliga takytor med rundspån. Rödtjära blandad med vanlig tjära. Ett elektriskt tornur inmonterades 1917 i lanterninens nedre karnissvängda tak, tillverkning av firma Tornberg, Stockholm, urtavlor i samtliga
--
2006
Anders Stjernberg
KlockstapelnfrS.JPG
Härnösands stift
© Rights reserved