Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Leksand kn, KYRKAN 1 LEKSANDS KYRKA

Anläggning - foto

Från samhället i nordost leder en bred planterad allé, Kyrkallén, till kyrkan. I alléns förlängning, i höjd med klockstapeln, markeras infarten till kyrkotomten och kyrkogården med en monumental infart bestående av fyra putsade stolpar med tre grindar.
Information
Från samhället i nordost leder en bred planterad allé, Kyrkallén, till kyrkan. I alléns förlängning, i höjd med klockstapeln, markeras infarten till kyrkotomten och kyrkogården med en monumental infart bestående av fyra putsade stolpar med tre grindar.
--
2005
Jean-Paul Darphin
leksand3.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens