Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nora kn, ÄLVHYTTAN 3:34 ÄLVHYTTE MISSIONSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÄLVHYTTE MISSIONSHUS (akt.)
Örebro
Nora

Religionsutövning - Frikyrka

Religionsutövning - Frikyrka

ÄLVHYTTAN 3:34

6/8/09 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

De väckelserörelser som växte fram under 1800-talet har spelat en framträdande roll i Örebro läns historia. Älvhytte missionshus är ett mycket välbevarat exempel på väckelserörelsernas byggnader från 1900-talets tidiga del.

Missionshuset uppfördes genom frivilliga insatser med delvis återanvänt material under ledning av en lokal byggmästare, det målades invändigt av bygdens dekormålare, t.o.m. takpannorna är av lokal tillverkning. Det har också en stilmässig utformning som tydligt speglar den lokala byggnadstraditionen.

Missionshuset i Älvhyttan är från många aspekter ett mycket representativt exempel på väckelserörelsernas verksa...

Läs mer i eget fönster

Representativitet

Länsstyrelsen i Örebro län