Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örebro kn, FÄRGERIET 2 TREFALDIGHETSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TREFALDIGHETSKYRKAN (inakt.)
Örebro
Örebro

Religionsutövning - Frikyrka

Utbildning och vetenskap - Frikyrka

FÄRGERIET 2

3/17/09 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Frikyrkorörelsen har under lång tid haft en stark position i Örebro län, det gäller i synnerhet perioden under senare delen av 1800-talet och 1900-talets början som avsatt spår i form av många frikyrkobyggnader i hela länet. Trefaldighetskyrkan i Örebro är länets ärkitekturhistoriskt mest genomarbetade och värdefulla frikyrkobyggnad. Den är också en framträdande karaktärsbyggnad i Örebros historiska stadskärna. Byggnaden har också genomgående en osedvanligt välbevarad ursprunglig karaktär och räknas idag till de arkitektoniskt mest framträdande exemplen på Metodistkyrkans arkitektur i Sverige.

Trefaldighetskyrkan har oxkså ett musi...

Läs mer i eget fönster

Arkitekturhistoriskt värde

Länsstyrelsen i Örebro län