Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Halmstad kn, SKAVBÖKE 1:7 SKAVBÖKE KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

K5666:21

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKAVBÖKE KAPELL (akt.)
Halland
Halmstad

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

SKAVBÖKE 1:7

3/6/07 Karaktäristik och bedömning

SKAVBÖKE KAPELL är beläget i nordvästra delen av Skavböke by, i Enslövs socken nordost om Halmstad. Kyrkotomten är gräsbevuxen med en grusad gång som leder runt kapellet. Större träd växer på tomtens östra och västra delar. Upp mot kapellet leder en trappa och i sluttningen finns en stenmur. Till anläggningen hör en gråmålad förrådsbyggnad nordost om kapellet.

Träkapellet uppfördes 1925 i genomgripande tjugotalsklassicism efter ritningar av arkitekten Knut Nordenskjöld. Kapellet byggdes med hjälp av insamlade medel och gudstjänster hade tidigare hållits i en skolbyggnad. Kapellbyggnaden har en rektangulär planform med ett sidoställ...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson (Göteborgs stift), Hans Bergfast och Kristofer Sjöö (Länsstyrelsen Halland), Charlotte Skeppstedt och Maria Mellgren (Kulturmiljö Halland).