Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ovanåker kn, OVANÅKERS PRÄSTBORD 2:1 OVANÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3998-19.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OVANÅKERS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Ovanåker

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

OVANÅKERS PRÄSTBORD 2:1

7/7/04 Karaktäristik och bedömning

Ovanåkers kyrka har genomgått ett flertal större restaureringar sedan den uppfördes 1744-1753. Exteriört präglas kyrkan av nyklassicismen och den form kyrkan fick vid den utvändiga renoveringen 1801-02. Karaktäristiskt är de rundbågiga fönsteröppningarna, mittrisaliter med tempelmotiv kring portalerna samt lisenerna. Kyrkan är täckt av ett mansardtak, en takform som förutom på prästgården, återfinns på flera av bygdens större mangårdsbyggnader från 1800-talet.

I interiören avspeglas kyrkans olika restaureringar och tidernas olika viljeyttringar mer tydligt. Till kyrkans ursprungsinredning hör predikstolen, som återanvändes från ...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Niss Maria Legars
Ansvar kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Niss Maria Legars, Anna Lindgren
Rapportsammanställning: Niss Maria Legars
Länsmuseet i Gävleborg