Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, GUDHEM 14:1 GUDHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

dhd12093

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GUDHEMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kloster

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kloster

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GUDHEM 14:1

5/30/02 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
GUDHEMS ursprungligen medeltida KYRKA utgör tillsammans med ruinerna efter Gudhems cistercienskloster, den äldre kungsgården och alléer en kulturhistoriskt mycket värdefull miljö med lång kontinuitet som visar på det nära förhållandet mellan kyrka och stat. Delar av murverket till den medeltida kyrkan finns bevarade i nuvarande stommen men tillbyggnader i början och slutet av 1800-talet samt i slutet på 1900-talet präglar på många sätt dagens kyrka. Kyrkan representerar de medeltida sockenkyrkor som i och med ändrade behov under 1800-talet byggts om och till. Exteriören har fått sin präge...

Läs mer i eget fönster

Cathrine Sjölund, Skara stift, Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum, Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län