Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, GÖKHEM 16:1 GÖKHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

gökhems kyrka no negnr 01-287-33a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÖKHEMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GÖKHEM 16:1

5/30/02 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
GÖKHEMS välbevarade medeltida KYRKA med intilliggande prästgårdar, folkskola, kyrkstallar, fattighus och en närliggande romansk kyrkoruin utgör en ovanligt innehållsrik och ålderdomlig kyrkomiljö och sockencentrum. Byggnadens medeltida konstruktion och karaktär är, med undantag av den igenmurade sydportalen och förstorade fönster, välbevarad och är, trots 1300-talets förlängning åt väster, en särdeles god representant för den medeltida absidkyrkan. Den medeltida takstolen är bevarad ovan valven. Senmedeltiden präglar kyrkorummet med genom rikt bemålade kryssvalv och väggar i såväl vapenhu...

Läs mer i eget fönster

Cathrine Sjölund, Skara stift, Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum, Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län